Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §, Laatimispäivä 5.11.2020

1.1. Rekisterinpitäjä

Autopesula Pesulasi Oy

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Pesulasi Ville Taskinen

K Citymarket Koivukylä

Ojalehdonkuja 1

Puhelinnumero: 0458779127

Sähköposti: ville.taskinen@pesulasi.fi

1.3. Rekisterin nimi

Pesulasi-verkkokaupan käyttäjärekisteri.

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Pesulasi verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5. Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja vain tarvittavan ajan. Asiakkaan tilaustietoja säilytetään 10 vuotta ensimmäisestä tilauksesta. Asiakkaan ydintietoja säilytetään asiakkuuden voimassaolon ajan. Asiakaan on kirjauduttava kerran kuudessa (6) vuodessa verkkopalveluun, jotta asiakastili voidaan katsoa aktiiviseksi. Tilit joille ei kirjauduta vähintään kerran kuudessa vuodessa, katsotaan tarpeettomiksi ja poistetaan automaattisesti verkkopalvelusta. Asiakas voi myös milloin tahansa pyytää poistamaan asiakastilinsä Autopesula Pesulasi Oy:ltä.

1.6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

  • asiakkaan nimi
  • auton merkki
  •  auton rekisterinumero
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköposti

1.7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröimme verkkokaupan käyttäjästä vain ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pesulasi-verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt yrityksen työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.10.  Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.11. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.12. Tiedon korjaaminen

Pesulasi oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.